Mother with daughter wearing headphones

Yr hyn yr ydym yn ei wneud 

Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol:

  • Gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn rhiant mabwysiadol
  • Paratoi, hyfforddiant cyn cymeradwyo ac asesiadau prydlon i bob darpar riant mabwysiadol
  • Dod o hyd i leoliadau i fodloni anghenion yr holl blant yn yr ardal ranbarthol sydd angen lleoliadau mabwysiadol
  • Cymorth cyn ac ar ôl mabwysiadu
  • Asesu llysrieni a pherthnasau’r mabwysiadwyr
  • Cymorth i oedolion wedi’u mabwysiadu i weld eu ffeiliau ac i chwilio am rieni biolegol a theulu estynedig
  • Cymorth i rieni biolegol sydd am gysylltu a chwilio am eu plant biolegol
  • Cymorth i berthnasau biolegol sydd am gysylltu neu chwilio am berthynas wedi’i fabwysiadu