Family-Walking-Dog

Croeso cynnes i Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd.

Mae mabwysiadu plentyn neu blant yn llwybr emosiynol, ond fyddwch chi ddim yn ei gerdded ar eich pen eich hun.

Byddwn yn siarad â chi am eich penderfyniad i fod yn rhiant mabwysiadol, yn trafod yr hyfforddiant cywir i’ch paratoi ar gyfer bod yn rhiant ac yn ystyried ac adnabod y plentyn/plant cywir i chi. Byddwn yn eich helpu i ddysgu am eich plentyn a’i ddeall yn ystod y cyfnod cyflwyno, a byddwn ni yna i chi wrth i chi setlo lawr a dysgu i fyw ynghyd fel teulu ac unrhyw bryd ar ôl y lleoliad a’r mabwysiadu ffurfiol pan fydd angen cyngor neu gymorth arnoch.

Rydyn ni'n gweithio’n agos gyda Chydweithfeydd Mabwysiadu a sefydliadau gwirfoddol eraill yng Nghymru i sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl i blant a darpar fabwysiadwyr drwy rannu adnoddau a lleoliadau.

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd  (VVC) yn un o bum Cydweithfa ranbarthol sy’n ffurfio rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru. Mae’n gwasanaethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg gan dîm canolog ac mae’n cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn rhiant mabwysiadol
  • paratoi, hyfforddiant cyn cymeradwyo ac asesiadau prydlon ar gyfer pob darpar riant mabwysiadol gan gynnwys mabwysiadwyr rhyngwladol
  • asesu mabwysiadwyr sy’n llysriant neu berthynas
  • dod o hyd i leoliadau sy’n bodloni anghenion pob plentyn yn yr ardal ranbarthol sy’n chwilio am leoliadau mabwysiadol
  • gwasanaeth cymorth i deuluoedd mabwysiadol cyn ac ar ôl mabwysiadu
  • cymorth i riant biolegol sydd am gadw mewn cysylltiad a’r rheiny sydd am chwilio am eu perthnasau biolegol
  • cymorth i berthnasau biolegol sydd am gysylltu â’r person mabwysiedig.


Mae’r wefan hon yn egluro ein cymorth yn fanylach.

  • 0800 023 4064