Child-playing-with-balloons

Cymorth Mabwysiadu

Mae Cymorth Mabwysiadu ar gael i bobl a theuluoedd y mae mabwysiadu wedi effeithio ar eu bywydau.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth mabwysiadu ac atgyfeiriadau, wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac yn rhithwir. Gall person mabwysiedig fanteisio ar hyn drwy gydol ei oes drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol: contact@adopt4vvc.org / 0800 023 4064. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd am gymorth mabwysiadu ar ein sianeli digidol; Facebook, Instagram, Adnoddau a Newyddion a Digwyddiadau.

Oedolion Mabwysiedig

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl sydd wedi’u mabwysiadu 

Teuluoedd Biolegol

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i deuluoedd biolegol 


Teuluoedd Mabwysiadol

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl sydd wedi’u mabwysiadu 

Cyswllt

Gwybodaeth am gyswllt uniongyrchol ac anuniongyrchol

 

Sefydliadau eraill sy’n cynnig cymorth a chyngor:

 Cwynion: Gellir gofyn am gopi o’n gwybodaeth gwyno drwy e-bostio: contact@adopt4vvc.org / ffonio: 0800 023 4064