Teuluoedd Biolegol

Gall oedolion mabwysiedig neu berthnasau biolegol person mabwysiedig wneud cais am wasanaeth cyfryngol i helpu i ddod o hyd i bobl a chysylltu â nhw.

Gall y broses hon fod yn anodd i bawb, a dim ond os bydd o fudd i bawb dan sylw y gellir ei defnyddio. Gall unigolion mabwysiedig gyfyngu neu flocio unrhyw wybodaeth sy'n cael ei rhoi amdanynt a gwrthod cyswllt os nad ydynt am iddo ddigwydd. Fel asiantaeth gyfryngol, ni allwn ddatgelu unrhyw wybodaeth a fydd yn eich helpu i adnabod unrhyw berson heb gael ei ganiatâd yn gyntaf.

Byddwn yn eich cofnodi ar bob cam o’r broses. Lle bo perthynas fiolegol neu berthynas fabwysiadol yn byw mewn ardal awdurdod lleol arall, gallwn wneud cais i’r asiantaeth fabwysiadu yn yr ardal honno gynnig cymorth hefyd.

Cofiwch, rydyn ni’n cael llawer o geisiadau, ac yn anffodus mae yna restr aros am y gwasanaeth hwn yn aml. Gallwn roi manylion cyswllt asiantaethau cyfryngol eraill i chi, ond byddai’n rhaid i chi dalu ffi i ddefnyddio eu gwasanaethau.

Gallwch hefyd ychwanegu eich hun i’r Gofrestr Cyswllt Mabwysiadu. Am ragor o fanylion ewch i:

  • 0300 123 1837


Os hoffech wneud cais i gael mynediad i gofnodion neu wasanaeth cyfryngol, cysylltwch â ni:

  • 0800 023 4064