Child looking at a map

Cysylltu â Ni

Mae ein gweithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd ar gael rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.- 0800 023 4064

Am ymholiadau cyffredinol, ein horiau gwaith yw 8.30am – 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 4.30pm ar ddydd Gwener - 0800 023 4064

Am ymholiadau brys y tu allan i oriau gwaith (gan gynnwys Gwyliau Banc) ffoniwch y Tîm Dyletswydd Brys ar gyfer eich ardal:

Y Fro a Chaerdydd: 029 2078 8570

Merthyr a RhCT: 01443 743665

I weld ein swyddi gwag presennol cliciwch yma.