Cysylltu â Ni

Mae ein pecynnau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg, Saesneg, Arabeg, Sbaeneg ac Eidaleg. Rydym yn anfon y pecynnau Cymraeg a Saesneg fel mater o arfer. Ychwanegwch nodyn yn y blwch negeseuon os hoffech dderbyn y pecyn yn Arabeg, Sbaeneg neu Eidaleg hefyd.
Manylion cyswllt


Mae ein gweithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd ar gael rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Rhif ffôn: 0800 023 4064

Am ymholiadau cyffredinol, ein horiau gwaith yw 8.30am –
5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am i 4.30pm ar ddydd Gwener
Rhif ffôn: 0800 023 4064

Am ymholiadau brys y tu allan i oriau gwaith (gan gynnwys Gwyliau Banc) ffoniwch y Tîm Dyletswydd Brys ar gyfer eich ardal:
Y Fro a Chaerdydd: 029 2078 8570
Merthyr and RCT: 01443 743665

children-holding-hands

Swyddi gwag presennol: cliciwch yma.