Mother with children

Rydym am i chi deimlo wedi’ch paratoi wrth ystyried mabwysiadu. Ar y dudalen hon mae fideos a chyfresi gwahanol yr ydym ni a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi’u creu. Mae’r fideos a’r gyfres yn amlygu mabwysiadwyr ac unigolion sydd wedi’u mabwysiadu a’u straeon.

Dod yn Rhieni

Mae Dod yn Rhieni’n gyfres pedair rhan sy’n edrych ar fabwysiadu drwy lygaid pum person sydd wedi dod yn rhieni gyda’r Fro, yn y Cymoedd ac yng Nghaerdydd. Yn ystod y gyfres mae’r rhieni’n siarad am eu profiadau yn ystod gwahanol rannau o’r broses fabwysiadu o ‘Dechrau Arni’ i ‘Dod yn Deulu’.

Mae’r gyfres yn sôn am brofiadau ystod o deuluoedd. Mae’r holl rieni mabwysiadol posibl mor unigryw â’r plant a roddwn â nhw. Rydym yn chwilio am bobl a all rhoi cartref diogel, cariadus sy’n annog plant sydd angen y pethau hynny.

Hoffem ddiolch i Philipa, Ross, Michael, Gareth a Claire am gymryd rhan yn y gyfres hon ac am rannu eu straeon, codi ymwybyddiaeth ac yn y pen draw ysbrydoli eraill i feddwl am fabwysiadu.

Dechrau Arni

 

Asesu Personol

 

Paru a Dod i Nabod Eich Gilydd

 

Dod yn Deulu

 

Gweld y Plentyn Cyfan

Mae ‘Gweld y Plentyn Cyfan’ yn ymgyrch gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (GMC Cymru). Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn goruchwylio mabwysiadu yng Nghymru benbaladr. Mae’r ymgyrch yn amlygu straeon gan rieni mabwysiadol a phlant sy’n oedolion a fabwysiadwyd.

 

We need adopters (with Welsh subtitles) from NAS Cymru on Vimeo.

 

Colin & Carol subtitles from NAS Cymru on Vimeo.

 

Tony & Jacquie Subtitled from NAS Cymru on Vimeo.