Mums-and-daughter

Cymorth Mabwysiadu

Mae profiad yn dod â dealltwriaeth well o’r emosiynau gwahanol y mae mabwysiadwyr yn eu profi ar wahanol gamau, a'r cymorth sydd ei angen arnynt i'w helpu drwy'r cyfnod sensitif hwn.

 

“Mae’n rhaid i fod yn fath gwahanol o riant, ac rydyn ni’n dysgu o hyd. Mae profiadau blaenorol plentyn mabwysiedig yn cael eu taflu atoch chi ac mae’n rhaid i chi ymdopi gystal â phosib, hyd yn oed pan fo hynny’n mynd yn groes i rianta confensiynol. Nid yw technegau o’r fath yn gweithio gyda M. Nid ydynt ond yn dwysáu’r ymateb negyddol a’r boen.Rydyn ni’n cyfaddef bod M yn gofyn am fwy gennym ni nag y mae plant eraill yn ei ofyn gan eu rhieni nhw yn ein cylch ni o ffrindiau.”  - Rhiant mabwysiadol plentyn a ddatblygodd anghenion sylweddol

Rydyn ni’n gweithio er budd y plant i sicrhau ein bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau – a’ch bywyd chi hefyd! Mae’r pecyn cymorth i’n teuluoedd mabwysiadol yn cynnwys:

 • cyrsiau hyfforddi wedi’u teilwra i anghenion y mabwysiadwr a’r plentyn mabwysiedig
 • lwfansau mabwysiadu mewn rhai achosion
 • hyfforddiant a grwpiau cymorth ar ôl mabwysiadu
 • gweithgareddau cymdeithasol i fabwysiadwyr a phlant mabwysiedig
 • cyfeillio â rhieni mabwysiadol eraill
 • atgyfeirio a chymorth i gael gafael ar wasanaethau perthnasol
 • gweithio’n uniongyrchol â phlant a theuluoedd
 • llyfr bywyd ar gyfer y plentyn mabwysiadol a’r teulu mabwysiadol
 • cymorth oes gan Dîm Mabwysiadu VVC

 

Oedolion Mabwysiedig

If you are an adopted adult you may wish to access information relating to your adoption and your birth family.

Rhieni a Phlant Mabwysiadol

Adoptive parents and children are entitled to request an assessment of adoption support needs 

Teuluoedd Biolegol

Adopted adults or birth relatives of an adopted person may request an intermediary service

Rhestr Ddarllen a Argymhellir

 • ‘‘Preparing for Adoption" gan Julia Davies
 • ‘‘The Unofficial Guide to Adoptive Parenting’’ gan Sally Donovan
 • “The Adopter`s Handbook” gan Amy Salter  
 • “Attachment, Trauma and Resilience” gan Kate Cairns 
 • “An Adoption Diary” gan Maria James
 • “Talking About Adoption to your Adopted Child” gan Marjorie Morrison
 • "From Fear to Love’’ gan Bryan Post
 • “Parenting a child with emotional & behavioural difficulties” gan Dan Hughes  (rhan o’r gyfres Parenting Matters)
 • “Adopted Children Speaking” gan Caroline Thomas
 • “Adopters on Adoption: Reflections on Parenthood and Children” gan David Howe 
 • “Life Story Books for Adopted Children; a family friendly approach” gan Joy Rees
 • “No Matter What” gan Sally Donovan

Dolenni Defnyddiol

 

Byddai’n wych clywed gennych chi os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau neu ganmoliaethau.
Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth rydych chi’n ei gael, rhowch wybod i ni.

 • 0800 023 4064